DUC IN ALTUM! Ja que Tu ho dius, calaré les xarxes. (Llc. 5, 4-6)

CURS 2004 - 2005

Thursday, March 03, 2005

Any de l´Eucaristia : d´octubre de 2004 a octubre de 2005


Posted by Hello

El Sant Pare Joan Pau II declararà aquest mes d´octubre l´inici de l´any de l´Eucaristia per a l´Església Universal. Aquest esdeveniment serà una gran oportunitat per aprofundir i meditar en el Misteri Eucarístic, a fi d´impulsar en el món la pau, la reconciliació i la justícia, fruits entre d´altres de la nova evangelització i donar a la humanitat sencera l´aliment necessari, Jesucrist, per afrontar els reptes del moment actual. Així podrem enfortir el nostre sentit de responsabilitat respecte a la terra actual.
L´Eucaristia és font i cimal de la vida de l´Església, doncs l´Església viu de l´Eucaristia. És exigència i model del compartir; l´origen d´on brolla tota evangelització.
A l´Eucaristia tenim a Jesús, el seu Sacrifici Redemptor, la seva Resurrecció, el do de l´Esperit Sant; també l´adoració, l´obediència i l´Amor al Pare, fins l´extrem de donar la vida (cf Jn 10, 17-18). Tenim la Santíssima Trinitat. Si descuidéssim l´Eucaristia, Quin remei trobaríem per la nostra pobresa?
Després de la consagració, el pa ja no és més pa, encara que ho sembli; en realitat, ja és el Cos de Crist, encara que no ho sembli. Igualment esdevé amb el vi. El que mengem és més que qualsevol altra cosa del món i que qualsevol altre Sagrament: ÉS DÉU MATEIX! A l´Eucaristia està real i veritablement Jesucrist com a Déu i com a Home. No és una presència imaginativa, ni espiritual només.
La força generadora d´unitat del Cos de Crist és l´antídot de la acció disgregadora del nostre pecat. Només alimentats amb el Cos i la Sang de Crist i plens de l´Esperit Sant podrem arribar a formar un sol cos i un sol esperit.
Qui és conscient d'estar en pecat greu, ha de rebre el Sagrament de la Reconciliació almenys un cop l'any, en perill de mort i abans d'acostar- se a la Taula Sagrada de la Comunió. “Que cadascú s´examini a si mateix, abans de menjar el pa i beure la copa”(cf 1Cor 11, 28)
“Si afirmàvem que no teníem pecat, ens enganyaríem a nosaltres mateixos, i la veritat no estaria en nosaltres. Però si reconeixem els nostres pecats, Ell, que és fidel i just, ens els perdonarà i ens purificarà de tot mal.” (1Jn. 1, 8-9).
Donat que tots els fidels estem cridats a la santedat, també és recomanable confessar els pecats venials. No es tracta d'una obligació feixuga. Consisteix, més aviat, a exercir un feliç dret que té tot batejat. Veritablement ésser cristià és una porta oberta a l’esperança i a la joia, doncs, com més ens sabrem pecadors, més alliberats ens sentirem d'aquest pecat pel Crist.
L´Eucaristia i la Penitència són dos Sagraments estretament vinculats entre si. De l´Eucaristia se´n deriva una exigència constant de conversió i de resposta personal a l´exhortació de Sant Pau: “Us ho demanem en nom de Crist: deixeu-vos reconciliar amb Déu!” (cf 2Cor 5,20).
Bevent d'una mateixa deu, d'un “sol Esperit”(1Cor. 12, 13) s'eliminen els trencaments entre Déu i l'home, entre germans, un poble i un altre; tot plegat, els de l'home amb ell mateix, amb la seva veritable essència. Així esdevindrà realitzable el desig de Jesús: “que tots siguin u”(cf Jn. 17, 21).
Encomanem aquest any de l´Eucaristia a Maria Santíssima, qui visqué en íntima comunió amb Jesús, Verb encarnat; per tal que ens ajudi, a tots els cristians a reconèixer a l´Eucaristia la presència viva del seu Fill Diví, a acollir-lo amb fe i invocar-lo amb Amor; a fi que, enfortits amb el Pa Eucarístic, els cristians no dubtem a posar-nos al servei dels nostres germans per tal de construir una nova humanitat més justa i fraterna.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Posted by Hello

Posted by Hello